Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Crowd Dragons Sp z o.o. posiadającą siedzibę w Warszawie, przy ul. Wilcza 28/10, e-mail: pomoc@crowddragons.com , jako Administrator Danych Osobowych, informują Panią/ Pana, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu współpracy biznesowej oraz uzyskania informacji marketingowej;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia współpracy biznesowej;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  r.l@crowddragons.com

Wykorzystanie Cookie

W celu usprawnienia działania serwisu, na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki tekstowe, tzw. Cookie. Cookie są wykorzystywane w celu:

 • Pozyskania dostępu do zasobów serwisu
 • W celach statystycznych
 • Prezentowania reklam w serwisie przez Crowd Dragons Sp z o.o. oraz firmy partnerskie – w szczególności, aby uniknąć wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy oraz prezentowania reklam behawioralnych.

Cookie mogą zostać zdezaktywowane lub całkowicie wyłączone w opcjach przeglądarki lub wybierając odpowiednią regułę w systemach typu firewall. Wyłączenie cookie może spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania serwisu.

Sposoby zmiany ustawień cookie dla różnych przeglądarek:

W przypadku innych przeglądarek należy zweryfikować opis sposobu zmiany ustawień w opcji „Pomoc” przeglądarki lub skontaktować się z producentem.

Get the latest news

Information clause

Crowd Dragons Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at 28/10 Wilcza Street, POLAND, as the personal data administrator, inform you that:

 • providing data is voluntary but necessary for business cooperation and for obtaining marketing information
 • you have the right to access your personal data and correct, delete, limit processing them, the right to transfer data, the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing;
 • provided data will be processed pursuant to article 6 (1) (a) and in accordance with the General Data Protection Regulation
 • personal data will be kept for the period necessary to complete business cooperation
 • you have the right to submit a complaint when you are of the opinion that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.
The portal uses cookies. Information on the purpose of using cookies and how to change cookie settings in your browser is available in the Privacy Policy. Failure to change the settings on settings blocking the saving of cookies is tantamount to agreeing to save them.