Inwestuj

CrowdDragons.com jest pierwszym w Polsce, wyspecjalizowanym portalem crowdfundingowym, który oferuje możliwość wsparcia przez Inwestorów projektów z branży gier komputerowych, konsolowych i karcianych oraz nowych technologii (VR/AR).

Portal umożliwia inwestycje w projekty w ramach trzech modeli: 

 • crowdfundingu udziałowego (zakup udziałów w Spółce) - pozyskiwanie finansowania przez Pomysłodawcę na realizację projektu, w ramach którego Pomysłodawca składa Inwestorom ofertę finansowania projektu w zamian za udziały w spółce Pomysłodawcy. Crowdfunding udziałowy w CrowdDragons.com dotyczy wyłącznie pozyskania finansowania dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestor zyskuje prawa właścicielskie oraz nadzorcze wynikające z kodeksu handlowego. Jego zysk uznależniony jest od wzrostu wartości posiadanych udziałów.
 • crowdfundingu przychodowego (zakup udziału w przyszłych przychodach z projektu) - unikatowy sposób finansowaniia społecznościowego opracowany przez Crowd Dragons.com, w ramach którego Pomysłodawca składa Inwestorom ofertę finansowania projektu, w zamian za udział w przyszłych przychodach z tego projektu. Po raz pierwszy na polskim rynku Inwestorzy społecznościowi uzyskują dostęp do metody inwestycji zarezerwowanej do chwili obecnej wyłącznie dla wąskiej grupy Wydawców. Zwrot z inwestycji uzależniony jest wyłącznie od sprzedaży gry w ramach danego projektu (lub gier jeżeli oferowana jest paczka projektów). Celem kontrolowania przychody ze sprzedaży produktu i rozdzielania ich odpowiednio między Inwestorów i Pomysłodawców CrowdDragons.com współpracuje tylko z projektami które posiadają Wydawców (w ramach kampanii pełnią role Pomysłodawców) lub sam przyjmuje rolę Wydawcy dla danego projektu – głównie by w pełni kontrolować przychody ze sprzedaży produktu i rozdzielać je odpowiednio między Inwestorów i Pomysłodawców.   
 • crowdfundingu tradycyjnegio - wsparcie finansowe projektu za nagrody np. w postaci gotowej gry, ten model inwestycji zostanie uruchomiony jako wspierający w wybranych kampaniach crowdfundingu udziałowego lub przychodowego.

Szczegóły procesu inwestycyjnego przedstawia grafika poniżej.

                                              Finansowanie Startup, Inwestowanie gier komputerowych i VR - Alternatywne, Społecznościowe

W jaki sposób pomysłodawca wydatkuje pozyskane środki?     

Twoja inwestycja zostanie wykorzystana na dokończenie lub rozwój projektu Pomysłodawcy. Z reguły finansowanie obejmuje takie działania jak np. dokończenie produkcji projektu, testowanie, kontrola jakości, działania marketingowe. W opisie każdej kampanii Pomysłodawca określa na co wydatkowane będą otrzymane środki. W przypadku crowdfundingu przychodowego pozyskane środki wypłacane są zawsze etapami. Do każdego projektu zostają przydzielone indywidualne kamienie milowe, z których Pomysłodawca będzie co miesiąc rozliczany. Tylko w pełni zrealizowany kamień milowy gwarantuje wypłatę kolejnej puli zgromadzonych środków.

Jak mogę uzyskać zwrot z inwestycji w przypadku crowdfundingu udziałowego?

Inwestycja dokonana poprzez crowdfunding udziałowy działa na podobnej zasadzie jak inwestycja w dowolną spółkę na znanych dotychczas zasadach – czy to inwestycji na giełdzie czy zakupu udziałów w spółce zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy. Po dokonaniu inwestycji poprzez Crowd Dragons, Inwestor staje się częścią projektu – jego ambasadorem lub czasami mentorem. Promowanie projektu wszystkimi możliwymi sposobami leży więc w jego interesie, a sukces projektu przekłada się na wartość spółki na rynku. Im większa wartość spółki, tym większa szansa dla Inwestora na wyższy zwrot z inwestycji. Im większy sukces odnosi spółka, tym bardziej rośnie również świadomość jej marki i tym łatwiej o osoby lub podmioty zainteresowane odkupieniem udziałów w spółce od Inwestora.

Drugi sposób uzyskania stopy zwrotu z projektu sfinansowanego w ramach crowdfundingu udziałowego, to osiągnięcie przez spółkę takiej dojrzałości, że będzie ona w stanie wypłacić Inwestorowi dywidendę. Taka jest bowiem najbardziej naturalna ścieżka zwrotu dla Inwestora z każdej inwestycji.

Ostatnią ścieżką wyjścia z inwestycji dla naszych Inwestorów jest doprowadzenie do notowania, np. na rynku NewConnect podmiotów, które przeprowadziły na Crowd Dragons kampanie crowdfundingu udziałowego. Osoby związane z portalem ze względu na długoletnie doświadczenie wyniesione z rynku kapitałowego, są w stanie przeprowadzić taki proces efektywnie i dla najlepszych projektów pozyskać do akcjonariatu np. polskich inwestorów instytucjonalnych.                                                          

Jak mogę uzyskać zwrot z inwestycji w przypadku crowdfundingu przychodowego?

Zwrot środków z inwestycji i, co najbardziej kluczowe w inwestycjach, uzyskany zysk w przypadku crowdfundingu przychodowego jest dokonywany bez udziału samego Inwestora. Po rozpoczęciu komercjalizacji projektu, który Inwestor sfinansował w ramach kampanii crowdfundingu przychodowego, adekwatne środki pochodzące z uzyskanego przychodu ze sprzedaży danej gry, trafią na rachunek bankowy Inwestora.

Stała zasada kampanii prowadzonych poprzez CrowdDragons.com jest taka, że najpierw 100% przychodów z danego projektu trafia do Inwestorów i Wydawcy zgodnie ze strukturą zainwestowanych środków, a dopiero zysk z danego projektu jest dzielony proporcjonalnie między Inwestora i innych udziałowców danego projektu zgodnie ze strukturą udziałów w projekcie.

Przykładowo, jeżeli dany projekt poprzez kampanię crowdfundingu przychodowego został  sfinansowany kwotą 100 tys. zł, dodatkowe 100 tys. zł zainwestował w projekt Wydawca, a Inwestorzy w zamian za swój wkład mają otrzymać 10% przyszłych przychodów z danego projektu to przy uzyskaniu przez projekt przychodu globalnego rzędu 500 tys. zł, Inwestor otrzymuje 100 tys. zł (zwrot zainwestowanej kwoty przy pokryciu jego globalnych kosztów tj. 200 tys. zł) oraz dodatkowo 30 tys. zł (10% z różnicy między 500 tys. zł przychodu globalnego, a 200 tys. zł globalnych kosztów projektu). Stopa zwrotu z inwestycji wyniosłaby więc w tym przypadku 30%.

Ryzyko inwestycji oraz jego minimalizacja

Przy każdej inwestycji dokonywanej w projekty z branży rozrywkowej, należy brać pod uwagę wysoki poziom ryzyka z nimi związany. W tego typu inwestycjach zawsze trzeba mieć świadomość ryzyka, że projekt się nie powiedzie – czyli np. gra zostanie źle odebrana przez graczy czy recenzentów lub dobrze oceniona gra sprzeda się w mniejszej od oczekiwanej ilości sztuk. Nie zawsze jest możliwe precyzyjne określenie terminu zwrotu z inwestycji. Z uwagi na profil ryzyka charakterystyczny dla branży gier oraz nowych technologii zalecana jest dywersyfikacja portfela projektów. Każdy Inwestor w ramach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego powinien przeznaczyć na inwestycje alternatywne około 5-15% całkowitego portfela inwestycyjnego.

Celem minimalizacji ryzyka CrowdDragons.com podejmuje następujące działania:

 • dokonuje weryfikacji projektów pod kątem samego pomysłu na gameplay, jak i pod kątem jakości wykonania,
 • koncentracja na projektach w dojrzałej fazie produkcji, i posiadających zaawansowane grywalne demo, tzw. vertical slice (demo przekrojowe przez projekt – czyli część gry, która działa jako potwierdzenie koncepcji na grę dla interesariuszy, zanim zgodzą się oni sfinansować resztę produkcji),
 • w przypadku crowdfundingu przychodowego celem kontrolowania przychody ze sprzedaży produktu i rozdzielania ich odpowiednio między Inwestorów i Pomysłodawców CrowdDragons.com współpracuje tylko z projektami które posiadają Wydawców (w ramach kampanii pełnią role Pomysłodawców) lub sam przyjmuje rolę Wydawcy dla danego projektu – głównie by w pełni kontrolować przychody ze sprzedaży produktu i rozdzielać je odpowiednio między Inwestorów i Pomysłodawców.   

Get the latest news

Information clause

Crowd Dragons Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, at 28/10 Wilcza Street, POLAND, as the personal data administrator, inform you that:

 • providing data is voluntary but necessary for business cooperation and for obtaining marketing information
 • you have the right to access your personal data and correct, delete, limit processing them, the right to transfer data, the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the processing;
 • provided data will be processed pursuant to article 6 (1) (a) and in accordance with the General Data Protection Regulation
 • personal data will be kept for the period necessary to complete business cooperation
 • you have the right to submit a complaint when you are of the opinion that the processing of personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.
The portal uses cookies. Information on the purpose of using cookies and how to change cookie settings in your browser is available in the Privacy Policy. Failure to change the settings on settings blocking the saving of cookies is tantamount to agreeing to save them.